LogoBanner

Učitelj neznalica i njegovi komiteti tokom 2013. u okviru programa Arhiv autora predstaviće kroz seriju predavanja i okruglih stolova opuse pet autora jugoslovenske humanistike: Oskara Daviča, Radomira  Konstantinovića, Milovana Đilasa, Borisa Kidriča i Edvarda Kardelja. Izbor ovih autora, u jednom od registra, sublimiše čitav dvadeseti vek Jugoslavije: predrevolucionarnu i revolucionarnu misao,
pojavu figure disidenta i pripremu kontrarevolucije, tužne trope postrevolucionarne vernosti revoluciji i društveno vlasništvo i
samoupravljanje kao okvir jugoslovenskog socijalizma.

Izbor tema i autora potaknut je svakodnevnim iskustvom društvenog aktivizma - radničkog,  veteranskog, studentskog - i
njegovom subjektivacijom kroz političku artikulaciju. Tu, među nama, su još generacije koje nose trag pamćenja aktualnog
života u socijalističkoj Jugoslaviji, a aktiviranje tog traga kroz kritičku diskusiju o izabranim autorima i političkim pozicijama
njihovog dela, nanovo će predstaviti otpor i kritiku koje oni imaju prema sadašnjim dominantnim ideologijama koje nas
uveravaju da iz neo-liberalizma nema izlaza.