LogoBanner

Izdavač: NIRO Radnička štampa - Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije,

 

Author: Kardelj, Edvard

 

Download: Kardelj, Edvard, O Komuni, NIRO Radnička štampa - Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije, 1981.pdf