LogoBanner

PETAK, 13. JUL u 19h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

 

 

U okviru programa Arhiv autora, Učitelj Neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na predavanje

Branimir Stojanović: Das Unheimliche - Šugar i psihoanaliza u Jugoslaviji

 

Galerija

 

 Nikola Mikloš Šugar je prvi psihoanalitičar u dvadesetom veku koji je psihoanalizu praktikovao na srpskohrvatskom jeziku. Kad ovo kažemo to podrazumeva da je Nikola Mikloš Šugar prvo  stvorio psihoanalitički pokret u Srbiji, zatim osnovao 1938. Beogradsko psihoanalitičko društvo, i da je otpočeo psihoanalitičku edukaciju, odnosno da je proizveo prva dva psihoanalitičara -Vladislava Klajna i Vojina Matića. Međutim, odmah nakon toga, 1941. setom nacionalsocijalističkih zakona psihoanaliza je zabranjenja kao “jevrejska nauka”, Šugar je iz Beograda otisao u Suboticu, a 1944. deportovan je u Terezijenstat gde je umro 15. maja 1945. Šugar je bio zaboravljen, kao i psihoanaliza u Jugoslaviji, sve do Petra Klajna, psihologa i istoričara psihoanalize koji je 1978. kroz mukotrpan i neobično kreativan  rad rekonstruisao istoriju psihoanalize u Srbiji i otkrio pionirsku ulogu Šugara.

 

Na sajtu Učitelja Neznalice i njegovih komiteta možete naći zbirku tekstova Nikole Mikloša Šugara.

 

 

 

Zbirka tekstova Nikole Mikloša Šugara

 

Prilog genezi i terapiji homoseksualnosti

Uloga motiva “zubne draži” kod psihozâ

Prilog učenju o šizofrenim jezičkim poremećajima

Predavanja iz psihoanalize

O pitanju mimičkog potvrđivanja i odricanja

O pitanju nesvesnog sporazumevanja i “zarazne” omaške

Hugo Klajn, Vaspitanje sa gledišta medicinske i socijalne psihologije

Polna glad

Psihoanaliza i medicina

Frojd i njegov značaj

Pravo i sila

Krivično pravo i njegova primena

Istorijat razvoja psihoanalize

Međunarodna vojna industrija