LogoBanner

PONEDELJAK, 12. 09. 2011. U 19h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

 

 

Galerija

 

“Želim da publici u CZKD prenesem odnos književnog časopisa Sent i Mihajla Mihajlova, nekadašnjeg mislioca i disidenta. Naime, u prvom broju Senta objavili smo intervju sa Mihajlovim, a pred kraj njegovog života objavili smo tematski broj posvećen njegovom stvaranju, životu, robiji, egzilu. Planiram da predstavim temat posvećen Mihajlovu i da podelim publici desetak primeraka.”

 

Enes Halilović